Kato Categories Products


 • MITSUBISHI 6D14, 6D15, 6D16 - ME021120
  SLEEVE,OIL SEAL

 • MITSUBISHI 6D22T - ME713201
  CASE, COMPRESSOR

 • KATO HD1023 - ME999449
  REPAIR KIT WATER PUMP

 • KATO HD1023 - ME030857
  SLINGER,RR CRANKSHAFT

 • KATO 6D22, 6D22T, 6D24T - MD000523
  VALVE COVER ROUND

 • MITSUBISHI 6D20,6D22,6D22T,6D24T - ME061021
  TAPPET,ROCKER

 • KATO HD1023 - ME072128
  PIN BUSHING

 • KATO HD1250 - ME996917
  HEAD ASSYENGINE

 • KATO NK300 - ME997083
  CRANKSHAFT ENGINE

 • MITSUBISHI 8DC8 - ME997584
  CYLINDER BLOCK ASSY MITSUBISHI 8DC82

 • MITSUBISHI 6D22-T - ME999281
  THERMOSTAT 82°C

 • MITSUBISHI 6D14,6D15,6D16,6D22T - ME999282
  THERMOSTAT 76.5°C

 • MITSUBISHI 6D14,6D15,6D16,6D22T - MC840219
  SWITCHENGINE OIL PRESSURE

 • 6D22-T - 30901-13709
  TUBE,NOZZLE HOLDER

 • 6D24T - 30920-20100
  OIL SILINGER RR CRANKSHAFT

 • NK300 - 31145-00902
  SEAL UNIT,WATER PUMP

 • MITSUBISHI 8DC2 - 31201-62401
  GASKET, CYLINDER HEAD

 • MITSUBISHI 6D22T, 6D24T - 3120978101
  THRUST WASHER

 • 6D22T - 31212-33300
  OIL SEAL RR CRANKSHAFT

 • KATO - 31219-70600
  PIN BUSHING

 • MITSUBISHI 6D14,6D15,6D16 - ME031042 / ME031044
  CAMSHAFT BEARING

 • MITSUBISHI 6D14,6D15,6D16 - ME031059
  THRUST WASHER

 • MITSUBISHI - ME051122
  GUIDE VALVE

 • MG500,MG530,MG730,6D20,6D22,6D22T,6D24T - ME051180
  PUSH RODVALVE

 • 6D22T - ME051697
  VALVE EXHAUST

 • 6D22T - ME051698
  VALVE INLET

 • KATO NK 500-M - ME053762
  RING EXHAUST MANIFOULD

 • KATO NK 500-M - ME053763
  RING EXHAUST MANIFOULD

 • KATO HD1023 - ME072126
  PIN BUSHING

 • MITSUBISHI 6D22-T - ME091814
  VALVE STEM SEAL

 • MITSUBISHI 6D22-T - ME121787
  OIL FILTER ASSY

 • MITSUBISHI 6D22T, 6D24T - ME150453,ME150866
  OIL COOLER ASSY

 • 6D24T - ME151190
  RING ASSY ENGINE

 • 6D24T - ME151299
  CAMSHAFT ASSY

 • 6D24T - ME151450
  PIN BUSHING

 • KATO HD1250 - ME152584
  OIL SEAL , ENGINE RR

 • 6D24T - ME153215
  CHECK VALVE

 • MITSUBISHI 6D24T - ME153267
  OIL SEAL

 • MITSUBISHI 6D24T - ME153268
  OIL SEAL

 • 6D24T - ME241056
  SEAL UNIT,WATER PUMP

 • MITSUBISHI 6D22T,6D24T - ME995572
  REPAIR KIT WATER PUMP

 • MITSUBISHI 6D22T,6D24T - ME999370
  OVERHOUL GASKET KIT

 • 6D24T - ME996148
  CRANKSHAFT ASSY

 • MITSUBISHI 6D14, 6D15, 6D16 - ME999199
  MAIN BEARING

 • 6D22-T - ME040217
  SWITCH , OIL

 • NK300 -
  CLUTCH COVER

 • NK300 - ME550430
  CLUTCH DISK

 • MITSUBISHI 6D22-T - ME056679,ME157001
  PIPE,INJECTION PUMP

 • MITSUBISHI 6D24T - ME150441
  CAP , OIL COOLER

 • MITSUBISHI 6D22T - ME999367
  CRANKSHAFT ASSY

 • MITSUBISHI 6D24T - ME993816
  CRANKSHAFT ASSY

 • MITSUBSHI 6D22T,6D24T - MH035092
  ORING KIT,OIL COOLER

 • HD1023 - MH034091
  ORING KIT,OIL COOLER

 • 6D22T,6D24T - ME052658
  FLYWHEEL ASSY

 • 6D22T,6D24T - ME052658
  FLYWHEEL ASSY

 • 6D22,6D22T,6D24T - ME157733
  ENGINE ASSY -6D22T

 • MITSUBISHI 6D22-T - ME090430
  RETAINER,FLYWHEEL

 • 6D22T,6D24T - ME151853
  COVER,WATER PUMP

 • KATO HD1023 -
  CAP,RADIATOR

 • KATO HD1023 - ME999368
  CRANK SHAFT ENGINE

 • 6D15 - ME039960
  FAN BLADE

 • KATO HD.900 - ME 032870
  PISTON

 • KATO -
  WATER PUMP ASSY

 • KATO - 30948-80400
  FAN BLADE

 • HD250 - 30648-50500
  FAN BLADE

 • MITSUBISHI 6D22, 6D24 - ME152008
  BOLT VALVE

 • KATO - 31275-72010
  AIR COMPRESSOR HEAD

 • KATO CRANE - KATO-001
  AIR COMPRESSOR

 • KATO HD700-7 - ME078871
  TURBOCHARGER ASSY

 • KATO HD1023 - ME150601
  OIL PUMP, ENGINE

 • MITSUBISHI 6D22, 6D24 - ME054549
  OIL COOLER COVER

 • 6D16 - MFDKT7400
  LINER KIT

 • MITSUBISHI 6D15, 6D16 - ME999457
  OVERHAUL GASKET KIT

 • 6D16 - ME078502, ME072065
  PISTON

 • TAMA THERMOSTAT - ME192258, ME995300, ME996002, ME999306, ME999463
  THERMOSTAT,JAPAN & KOREA HAVE INDASTRI MACHINES & TRUCKS

 • MITSUBISHI 6D14, 6D15, 6D16 - ME997756, ME997431
  HEAD ASSY, ENGINE

 • MITSUBISHI 4D34, 6D34 - ME997240
  RING ENGINE

 • MG330 - ME997386, ME997635, ME997768
  BLOCK ASSY, CYLINDER

 • MITSUBISHI MG330 - ME047006
  ENGINE ASSY, SHORT

 • - KATO-002

 • 6D16 TLU - ME130282
  ENGINE CRANK

 • HMK220 - H349003099
  PISTON

 • KATO NK70-2, FK415E - ME034572, ME074185, ME033687
  OIL COOLER COVER

 • 6D14, 6D15, 6D16, 6D17 - ME070018
  OIL COOLER ASY ENG

 • 6D14, 6D15, 6D16, 6D17, 6D16TLU - ME306587
  TAPPET , VALVE

 • - MC813260
  CHAMBER ASSY,SPRING

 • CRANE - MC811684
  CHAMBER ASSY,SPRING

 • MITSUBISHI MG530 - MC802149
  GOVERNOR,AIR

 • 6D15,6D31,6D34,SK220,SK200-5,SK200-6,HD700-5,HD700-6 - ME049265
  WATER TEMPERATURE ALARM

 • MITSUBISHI MG500,MG530,MG730,RS02 - ME051354, ME051587
  VALVE SEAT EX-IN

 • 6D16TLU - ME301849
  ROD ASSY

 • MITSUBISHI 6D20,6D22,6D22T,6D24T - ME051515
  BOLT , CYLINDER HEAD

 • 6D16 - ME077616, ME077618
  AIR COMPRESSOR ASSY

 • 6D22,6D22T,6D24T - ME151038, ME151039
  LINER O-RING KIT

 • KATO HD558,HD880 - ME882315
  WATER PUMP ASSY

 • NISSAN - 30100-90309
  DISC, ASY

 • NISSAN - 30210-90218
  CLUTCH COVER ASY

 • MITSUBISHI - ME051120
  GUIDE VALVE

 • KATO NK 500-M, MITSUBISHI 8DC8-2A - ME064410
  OIL COOLER ASSY

 • MITSUBISHI 8DC81 - ME997013
  LINER KIT

 • MITSUBISHI 8DC9 - ME067069, ME997092
  OVERHAUL GASKET KIT

 • - 31201-32100
  GASKET, CYLINDER HEAD

 • - ME092200
  GASKET, CYLINDER HEAD

 • KATO HD1250 - ME052115
  PISTON

 • KATO HD1430 - ME158096
  PISTON

 • MITSUBISHI MS713,MS715,RLAA23,RLAA24,8DC82A,8DC92A,8DC93A - ME065696, ME093296
  GASKET, EXHAUST MANIFOLD

 • MITSUBISHI 6D20,6D22,6D22T - ME051209,3090520100,3090511200,3090511100
  CAMSHAFT

 • KATO VİNÇ NK70-2, FK415-E - MK996662

 • MITSUBISHI MS713, MS715, MS827 - MC804949, MC815684
  OIL SEAL,FR BRAKE CAMSHFT

 • KATO CRANE - 31132-00903
  GASKET, EXHAUST MANIFOLD

 • EKSKAVATOR - RJLF-50K(L=60)JIS-D2001-Z

 • KATO - MC802645, MC861518
  BOLT, NO.1 FR PROPELLER SHAFT

 • KATO - MC861530
  NUT, NO.1 FR PROPELLER SHAFT

 • KATO - MF450407
  WASHER, NO.1 FR PROPELLER SHAFT

 • MITSUBISHI 6D22 - ME052763
  CONNECTING ROD

 • KATO CRANE - 03240-46002
  CLUTCH MASTER, CYLINDER ASSY

 • KATO HD700-7 - ME049265
  WATER TEMPERATURE ALARM

 • KATO K303 LAK - ME655302
  CLUTCH BOOSTER

 • KATO K303 LAK -
  CLUTCH BEARING

 • KATO 6D14 - MH035094
  O-RING, ENG OIL COOLER

 • KATO 6D14 - MH035091
  O-RING

 • KATO 6D14 - MH035092
  O-RING

 • - BHK 140.360
  BRONZE BALATA (SMALL)

 • M959 - BV 156.400
  BRONZE BALATA (MEDIUM)

 • M963 -
  BRONZE BALATA (LARGE)

 • KATO 515 -
  KATO CRANE SPARE PARTS

 • MITSUBISHI 6D14, 6D15, 6D16 - ME031886,ME031888
  GUIDE VALVE

 • KATO CRANE - 31230-36200
  GASKET, INLET MANIFOLD

 • KATO CRANE - ME063734
  GASKET, EXHAUST MANIFOLD

 • KATO K303 LAK - MC531316
  ARM, PEDAL

 • KATO K303 LAK - MC400503
  PAD, PEDAL

 • KATO K303 LAK - 1377000300
  SEAL, DUST

 • FK415 - ME031916
  CYLINDER HEAD

 • KATO K303 LAK - ME067433
  STARTER ASSY

 • KATO K303 LAK - ME652048
  2ND 3RD SYNCHRONIZER ASSY

 • KATO K303 LAK - ME067899
  AIR COMPRESSOR ASSY

 • KATO K102 LAK - 30975-01050
  CYLINDER HEAD ASSY

 • KATO K303 LAK - ME713102
  CYLINDER HEAD ASSY

 • KATO K303 LAK - ME713103
  CYLINDER HEAD

 • KATO K303 LAK - ME713107
  CRANKSHAFT

 • KATO K102 LAK - 3097520300
  CRANKSHAFT

 • KATO K303 LAK - ME065223
  HOSE

 • KATO K102 LAK - MC840210
  SWITCH, LOW AIR PRESSURE

 • KATO K102 LAK - MC840571, MC840562
  SWITCH, OIL PRESSURE

 • KATO K102 LAK - ME971050
  FUEL FILTER ASSY

 • KATO K102 LAK - ME971601
  CASE, FUEL FILTER

 • KATO K102 LAK - ME040247
  BOLT, CENTER

 • KATO K102 LAK - 3126251901
  COCK ASSY

 • KATO K303 LAK - ME066472
  FUEL FILTER ASSY

 • KATO K303 LAK - ME713106
  CASE, AIR COMPRESSOR

 • KATO K303 LAK - ME713110
  PISTON ASSY,COMPRESSOR

 • KATO K102 LAK - 3097502060
  DELIVERY VALVE ASSY

 • KATO K102 LAK - 3097501030
  BEARING HOLDER ASSY

 • KATO K102 LAK - 3097521400
  PISTON ASSY,COMPRESSOR

 • KATO K303 LAK - MC808106
  PIN,BRAKE

 • KATO K303 LAK - ME064358
  OIL FILTER ASSY, BY-PASS

 • KATO K303 LAK - ME064411
  COVER, OIL COOLER

 • KATO CRANE - MC817031
  PLATE, BEARING LOCK

 • KATO K303 LAK - 31707-05200
  COCK,ENG OIL COOLER WATER DRAIN